Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« lut    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Nasi Fundatorzy
 • ChodkowskaMarta
 • Długokęcka Edyta Janina
 • Gulatowicz Barbara
 • Jankowska Danuta
 • Janowska Jolanta Wanda
 • Kardaś Małgorzata
 • Kozak Barbara Katarzyna
 • Prekiel Joanna Mariola
 • Suwińska Mariola Danuta
 • Szymborska Wanda
 • Wichlińska Hanna
 • Zegler Barbara
Zarządzanie stroną

Nasze Cele

1. Tworzenie kompleksowej, skoordynowanej pomocy dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom i opiekunom, a w szczególności:

a) tworzenie podstaw materialnych i warunków organizacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu oraz właściwej rehabilitacji fizycznej i psychicznej dzieci i młodzieży;

b) stała współpraca ze środowiskiem rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w zakresie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów bytowych;

c) umożliwianie realizacji dziecięcych marzeń;

d) powodowanie pozytywnych zmian postaw i ułatwianie odkrywania mocnych stron u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

e) wzrost zaangażowania i wzmocnienie motywacji do aktywności u dzieci i ich rodziców poprzez wspólne działania przy organizacji realizowanych przedsięwzięć przez Fundację;

f) świadczenie ukierunkowanej pomocy na działalność rehabilitacyjno-leczniczą i wychowawczą rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

g) wyrównywanie szans edukacyjnych, zdrowotnych dzieci 1 młodzieży niepełnosprawnej;

h) wspieranie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą zdrową;

i) popularyzowanie problemu niepełnosprawności dzieci i młodzieży;

j) wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

2. Pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie potrzebującym, w zakresie dofinansowania rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i zapewnienia godziwych warunków,życia.

3. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

4. Integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na pomoc w leczeniu i rehabilitacji oraz wychowaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób niepełnosprawnych;

b) świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób objętych celami statutowymi Fundacji;

c) organizowanie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży niepełnosprawnej;

d) organizowanie działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji oraz akcji społecznych na rzecz realizacji zadań fundacji;

e) organizowanie pomocy sąsiedzkiej i współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie rozwiązywania codziennych problemów rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi;

f) angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;

g) inicjowanie i organizowanie warsztatów terapii zajęciowej i innych stacjonarnych form terapeutycznych;

h) organizowanie i wspieranie wakacyjnego wypoczynku, sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

i) współpracę ze środowiskami lekarskimi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;

j) rozwijanie kontaktów z krajoWYmi i zagranicznymi środowiskami związanymi z upowszechnianiem i realizacją różnych form wypoczynku wakacyjnego i rekreacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

k) prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności materiałów informacyjnych, edukacyjnych, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym Fundacji;

l) organizowanie szkoleń, kursów zawodowych, poradnictwa i wspieranie różnych form pracy na własny rachunek przez osoby niepełnosprawne;

m) organizowanie imprez, pikników, koncertów i festynów integracyjnych i charytatywnych.